സാംസ്കാരിക പരിപാടികള്‍

1. നാടന്‍ കലാമേള (ഗദ്ദിക)

പട്ടികജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാരുടെ തനതുകലകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഉല്പ്പന്ന പ്രദര്‍ശന വിപണന മേളയും  കലാമേളയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി

വികസന വകുപ്പ്, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്, കിര്‍ത്താഡ്സ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു വര്‍ഷം രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലായി പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു.

2.സര്‍ഗോത്സവം

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവവം/ സ്പെഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ കലോല്‍സവം എന്നിവയില്‍

എ ഗ്രേഡ് നേടിയ പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് 10,000/- രൂപ പ്രോത്സാഹനമായി നല്‍കുന്ന പദ്ധതി.

3.ഡോ.ബി.ആര്‍.അംബേദ്കര്‍ മാധ്യമ അവാര്‍ഡ്

പട്ടിക വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സമുദായങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കും, ഫീച്ചറുകള്‍ക്കും ഡോ.ബി.ആര്‍.അംബേദ്കര്‍ മാധ്യമ അവാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നു. അച്ചടി, ദൃശ്യ, ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ മികച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കാണ് അവാര്‍ഡ്. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് 30,000/- രൂപയും ഫലകവും, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് 30,000/- രൂപയും ഫലകവും, റേഡിയോ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് 15,000/- രൂപയും ഫലകവുമാണ് അവാര്‍ഡായി നല്‍കുന്നത്. ഡോ.ബി.ആര്‍.അംബേദ്കറുടെ പരിനിര്‍വാണദിനമായ ഡിസംബര്‍ 6നാണ് അവാര്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

4. സാഹിത്യ കൃതികള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികള്‍ പുസ്തകരൂപത്തില്‍ അച്ചടിക്കുന്നതിന് 40,000/ രൂപ വരെ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു. മൗലികമായ രചനകളുടെ 2കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികള്‍ ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യ പത്രങ്ങള്‍ സഹിതം അപേക്ഷ ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര്‍,അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍,കനകനഗര്‍,കവടിയാര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുക.

5. പടവുകള്‍ മാസിക

 പട്ടികജാതി  പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സാധാരണ ജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനും പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ സര്‍ഗ്ഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു

ന്നതിനുമായി പടവുകള്‍ എന്ന പേരില്‍  ദ്വൈമാസിക വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കോപ്പികള്‍ ബ്ലോക്ക്/മുന്‍സിപ്പല്‍/കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.

 

 

പടവുകള്‍ മാഗസിനില്‍ രചനകള്‍ ഫോട്ടോ സഹിതം അയക്കേണ്ട വിലാസം

എഡിറ്റര്‍

പടവുകള്‍ മാസിക

ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസ്, കനകനഗര്‍,വെളളയമ്പലം

കവടിയാര്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-695003

 

 

 

6. സാഹിത്യ ശില്പശാല

പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗത്തിലും ഇതര വിഭാഗത്തിലുംപെട്ടസാഹിത്യകാരന്മാരുടെസാഹിത്യവാസന പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി വര്‍ഷം തോറും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന സാഹിത്യശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.ഭാഷയുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങള്‍,സാഹിത്യത്തിലെ അനുഭവം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതുവഴി സാംസ്കാരിക ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കലുമാണ് ശില്പശാലയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. 18മുതല്‍ 35വയസുവരെ പ്രായമുള്ള പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം ആകെ 50പേര്‍ക്ക് ശില്പശാലയില്‍ പങ്കെടുക്കാം. സൗജന്യ താമസ സൗകര്യം, ഭക്ഷണം യാത്രാബത്ത എന്നിവ വകുപ്പ് നല്‍കുന്നു.

7.  അംബേദ്ക്കര്‍ ജയന്തി

ഭരണഘടനാശില്പി ഡോ.ബി.ആര്‍.അംബേദ്ക്കറുടെ  ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി  ഏപ്രില്‍ 14-ാം തീയതി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കേരള നിയമ സഭ സമുച്ചയത്തിലെ അംബേദ്ക്കര്‍ പ്രതിമയില്‍ പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്തിവരുന്നു.

8. അയ്യന്‍കാളി ജയന്തി

                നവോത്ഥാന നായകനും അധ:സ്ഥിത ജനതയുടെ മുന്നണി പോരാളിയുമായിരുന്ന മഹാത്മ ശ്രീ.അയ്യന്‍കാളിയുടെ ജന്മദിനം പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി അയ്യന്‍കാളി ജയന്തി ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 28ന് തിരുവനന്തപുരം വെളളയമ്പലത്തിലുളള അയ്യന്‍കാളി പ്രതിമയില്‍ പുഷ്പാര്‍ച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നടത്തിവരുന്നു.

അംബേദ്കര്‍ ഭവന്‍

ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ശില്‍പിയായ ഡോ.ബി.ആര്‍. അംബേദ്കറുടെ നാമധേയത്തില്‍   തിരുവനന്തപുരത്ത് മണ്ണന്തലയില്‍ അംബേദ്കര്‍ ഭവന്‍ എന്ന പേരില്‍ ഒരു പഠനഗവേഷണ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍റര്‍ സ്ഥാപിതമായി. പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റല്‍,പ്രീ-എക്സാമിനേഷന്‍ ട്രെയിനിംഗ് സെന്‍റര്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുംനിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അംബേദ്കര്‍ ഭവന്‍ വകുപ്പിന്‍റെ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് വഴികാട്ടിയാകുന്ന നിലയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ICSETS, അംബേദ്കര്‍ ഭവനോട് അനുബന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതിവിഭാഗക്കാരില്‍ നിന്നും യുവസംരംഭകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി start up dreamsപ്രോജക്ട് ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പിന്‍റെയും സി.ഡിറ്റിന്‍റെയും സംയുക്തസംരംഭമായ സൈബര്‍ശ്രീയുടെ പരിശീലന പരിപാടി അംബേദ്ക്കര്‍ ഭവനില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസുകള്‍ കഇടഋഠട-ന്‍റെ കെട്ടിടത്തില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അയ്യന്‍കാളി ഭവന്‍

അധ:സ്ഥിത ജനവിഭാഗത്തിന്‍റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച സാമൂഹികപരിഷ്കര്‍ത്താവ് ശ്രീ. അയ്യന്‍കാളിയുടെ നാമധേയത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടസമുച്ചയത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ദക്ഷിണമേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ  ഓഫീസ്, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്  ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസ്, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ദക്ഷിണമേഖല ട്രെയിനിംഗ്  ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസ് എന്നിവ  കൂടാതെ  പട്ടികജാതി പട്ടികഗോത്രവര്‍ഗ  കമ്മീഷന്‍,കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്‍,  പട്ടികജാതി-  പട്ടികവര്‍ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ജില്ലാഓഫീസ്, പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് , കിര്‍ത്താഡ്സ് ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഷന്‍,കേരള സംസ്ഥാന കളിമണ്‍ പാത്ര നിര്‍മ്മാണ വിപണന ക്ഷേമ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍,കേരള സംസ്ഥാന പരിവര്‍ത്തിത ക്രൈസ്തവ ശുപാര്‍ശിത വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ റീജിയണല്‍ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളി ഭവനിലാണ്.

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

2794848
Today
All days
1223
2794848