ഐ.ടി.ഐ

 

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്‍റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്‍.സി.വി.ടിയുടെ അഫിലിയേഷന്‍ ലഭിച്ചിട്ടുളള ഐ.ടി.ഐകളുടെ പേരും പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ട്രേഡുകളും ദക്ഷിണമേഖല ട്രെയിനിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ട ര്‍,പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം, ഫോണ്‍: 0471 -2316680, ഇ -മെയില്‍ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ക്രമനം.

ഐ.ടി.ഐയുടെ പേര് വിലാസം ട്രേഡ്
                                                                                                       തിരുവനന്തപുരംജില്ല
1. കാഞ്ഞിരംകുളം പുല്ലുവിള. പി.ഒ. നെയ്യാറ്റിന്‍കര
0471 - 2265365
പ്ലംബര്‍
2. മരിയാപുരം     മരിയാപുരം. പി.ഒ. നെയ്യാറ്റിന്‍കര
0471 - 2234230 
കാര്‍പെന്‍റര്‍
3. കടകംപള്ളി   മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി.ഒ    തിരുവനന്തപുരം
0471 - 2552963
പ്ലംബര്‍
4. അഞ്ചാമട 

കാഞ്ഞിരംപാറ. പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം
0471 - 2364924

ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍
ഇലക്ട്രോണിക്    മെക്കാനിക്

5. ആറ്റിപ്ര          മണ്‍വിള കുളത്തൂര്‍. പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 0471 - 2590187
സര്‍വ്വെയര്‍
6. പേരുമല നെടുമങ്ങാട്.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം                                    
0472 - 2804772
പ്ലംബര്‍
7 വര്‍ക്കല മുട്ടപ്പാലം.പി.ഒ, വര്‍ക്കല                                     
0470-2611155
പ്ലംബര്‍
8. ഇടയ്ക്കോട്    ആറ്റിങ്ങ ല്‍  കോരാണി, കുറക്കട പി.ഒ.
0470 - 2620233
പെയിന്‍റര്‍(ജനറല്‍)
9. ശിങ്കാരത്തോപ്പ്           മണക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം.           0471 - 2457539 മെക്കാനിക്ക്മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍         
                                                                                                                         കൊല്ലം ജില്ല
10 ഓച്ചിറ ഓച്ചിറ.പി.ഒ. കൊല്ലം. 0476 - 2691222        ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ ,സിവില്‍,പ്ലംബര്‍
11. കുളക്കട  കുളക്കട.പി.ഒ.,  കൊല്ലം 0474 - 2617830    ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ (സിവില്‍)  
12. വെട്ടിക്കവല      വെട്ടിക്കവല.പി.ഒ, കൊട്ടാരക്കര       0474 - 2404336  ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ (സിവില്‍)
                                                                                                                   പത്തനംതിട്ട ജില്ല
13 ഐക്കാട് കൊടുമണ്‍.പി.ഒ.,പത്തനംതിട്ട          0473 - 4280771  ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ (സിവില്‍)
ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍
14. പന്തളം  മടിയൂര്‍കോണം.പി.ഒ,ചേരിയ്ക്കല്‍, പത്തനംതിട്ട            
0473 - 4252243
പ്ലംബര്‍
                                                                                                          ആലപ്പുഴ ജില്ല
15. മാവേലിക്കര   മാവേലിക്കര.പി.ഒ, ഉമ്പര്‍നാട്.  ആലപ്പുഴ 0479-2341485  മോക്കാനിക് റേഡിയോ ടെലിവിഷന്‍ ,കാര്‍പെന്‍റര്‍
16 ഹരിപ്പാട്         ഹരിപ്പാട്.പി.ഒ., ആലപ്പുഴ     0479 - 2417703 സര്‍വ്വെയര്‍
                                                                                                         കോട്ടയം ജില്ല
17 നെടുംകാവുവയല്‍  കനകപ്പലം.പി.ഒ, എരുമേലി
കോട്ടയം, 0482 - 8212844
 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍  ,സിവില്‍
18 എസ്.പി. കോളനി  സചിവോത്തമപുരം.പി.ഒ,കോട്ടയം 0481 - 2435272 ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍  
19 മാടപ്പള്ളി          മാടപ്പള്ളി.പി.ഒ, കോട്ടയം           
0481 - 2473190
കാര്‍പെന്‍റര്‍ 
20. മധുരവേലി    ആയാംകുടി.പി.ഒ, കോട്ടയം        
0482 - 9288676        
കാര്‍പെന്‍റര്‍
                                                                                                       എറണാകുളം
21 ഇടപ്പള്ളി  എറണാകുളം ,0484 - 2335377  മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍, വെല്‍ഡര്‍

ഉത്തര മേഖല ട്രെയിനിംഗ് ഇന്‍സ്പെക്ട ര്‍,പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ്,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷ ന്‍
,കോഴിക്കോട്.  ഫോണ്‍ 0495 - 2371451

                                                                                                        തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല    
22 മായന്നൂര്‍  

വടക്കാഞ്ചേരി, പി.ഒ.തൃശ്ശൂര്‍
0488-4285925

സ്വീവിംഗ് ടെക്നോളജി
23 എങ്കക്കാട്   എങ്കക്കാട്.പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍  
0488-4240802
സര്‍വ്വേയര്‍
24 പുല്ലൂറ്റ്   പുല്ലൂറ്റ്.പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍  
0480 - 2805620
കാര്‍പെന്‍റര്‍
25 ഇടത്തുരുത്തി    ചുല്ലൂര്‍. പി. ഒ, തൃശ്ശൂര്‍                           
0480 - 2870252
ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍
26 നടത്തറ        നടത്തറ. പി. ഒ, തൃശ്ശൂര്‍  
0487 - 2370948
കാര്‍പെന്‍റര്‍,വെല്‍ഡര്‍ 
27 വി.ആര്‍.പുരം     വി.ആര്‍.പുരം , പി.ഒ.ചാലക്കുടി,തൃശ്ശൂര്‍    
0480 - 2700605
 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ ,സിവില്‍,പ്ലംബര്‍   
28 ഹെര്‍ബര്‍ട്ട് നഗര്‍  നെടുപുഴ.പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍    
0487 - 2448155
ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്ക്
29 എരുമപ്പെട്ടി       എരുമപ്പെട്ടി.പി.ഒ, വടക്കാഞ്ചേരി,
തൃശ്ശൂ ര്‍0488 - 5262777  
 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ ,സിവില്‍,പ്ലംബര്‍     
                                                                                                              പാലക്കാട് ജില്ല
30 പാലപ്പുറം  പാലപ്പുറം.പി.ഒ, ഒറ്റപ്പാലം                                
0466 - 2247124    
കാര്‍പെന്‍റര്‍
31 മംഗലം           അഞ്ചുമൂര്‍ത്തി.പി.ഒ, പാലക്കാട്
0492 - 2258545
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ ,സിവില്‍,പ്ലംബര്‍
32 ചിറ്റൂര്‍    ചിറ്റൂര്‍ പി.ഒ. വെര്‍ക്കോളി,              
0492 - 3221695
സര്‍വ്വേയര്‍    
                                                                                                            മലപ്പുറം ജില്ല     
33 കേരളാധീശ്വരപുരം       കേരളാധീശ്വരപുരം.പി.ഒ തിരൂര്‍,മലപ്പുറം
0494 2581300
പ്ലംബര്‍
34 പാതായ്ക്കര      പാതായ്ക്കര.പി.ഒ. പെരിന്തല്‍മണ്ണ          0493 - 3226068 പ്ലംബര്‍
35 പൊന്നാനി       പൊന്നാനി.പി.ഒ, മലപ്പുറം                                                    
0494 - 2664170
ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍
36 പാണ്ടിക്കാട്      പാണ്ടിക്കാട് പി.ഒ.മലപ്പുറം  
0483 - 2780895 
 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ ,സിവില്‍  
                                                                                                             കോഴിക്കോട് ജില്ല      
37 കുറവങ്ങാട്       പെരുവട്ടൂര്‍.പി.ഒ, കൊയിലാണ്ടി
0496 -2621160
സര്‍വ്വേയ ര്‍,പ്ലംബര്‍
38 ഏലത്തൂര്‍       ഏലത്തൂര്‍.പി.ഒ, കോഴിക്കോട് 
0495-2461898      
മെക്കാനിക്ക് മോട്ടോര്‍  വെഹിക്കിള്‍  കാര്‍പെന്‍റ ര്‍,DCM  
                                                                                                              കണ്ണൂര്‍ ജില്ല     
39 മാടായി വെങ്ങര. പി. ഒ, കണ്ണൂര്‍  ,0497- 2877300    പെയിന്‍റര്‍ പ്ലംബര്‍ (ജനറല്‍)
                                                                                                             കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ല 
40 ചെറുവത്തൂര്‍      ചെറുവത്തൂര്‍. പി. ഒ, കാസര്‍ഗോഡ്
0467 - 2261425
പ്ലംബര്‍ 
41 നീലേശ്വരം  നീലേശ്വരം. പി.ഒ., കാസര്‍ഗോഡ്
0467-2284004       
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ സിവില്‍

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്‍റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്‍.സി.വി.ടി യുടെഅഫിലിയേഷന്‍ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഐ.ടി.ഐകളുടെ പേരും പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ട്രേഡുകളും

1 ബേള   ബേള. പി.ഒ, കാസര്‍ഗോഡ് 04998-284140 വെല്‍ഡര്‍
2 തൂണേരി  കോടഞ്ചേരി.പി.ഒ, പുരമേരി കോഴിക്കോട്, പിന്‍-671321           
0496-2551301
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍സിവില്‍
3 വരവൂര്‍ കുമരപ്പനാല്‍,തൃശൂ ര്‍                 04884-278218  മെക്കാനിക്ക്
മോട്ടോര്‍വെഹിക്കിള്‍

 

ആറുമാസ മെട്രിക് ട്രേഡ്
    ഡ്രൈവ ര്‍ കം മെക്കാനിക്ക്  

       ദ്വിവത്സര മെട്രിക് ട്രേഡ്   
ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ സിവി ല്‍,ഇലക്ട്രീഷ്യ ന്‍ , ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്ക്,മെക്കാനിക്ക് (മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍)

ഏകവത്സര മെട്രിക് ട്രേഡ്
സര്‍വ്വേയര്‍

ഏകവത്സര നോണ്‍ മെട്രിക് ട്രേഡ്
പ്ലംബര്‍,കാര്‍പെന്‍റര്‍, സ്വീവിംഗ് ടെക്നോളജി, വെല്‍ഡര്‍   

ദ്വിവത്സര നോണ്‍ മെട്രിക് ട്രേഡ്
പെയിന്‍റര്‍ (ജനറല്‍)

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

1925082
Today
All days
362
1925082