ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസര്‍

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസര്‍ ടെലിഫോണ്‍  നമ്പരുകള്
പേര് വിലാസം ആഫീസ് മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍ അഡ്രസ്സ്

ശ്രീ രാജേഷ് എസ്

തിരുവനന്തപുരം

വെള്ളയമ്പലം
അയ്യങ്കാളിഭവന്‍,തിരുവനന്തപുരം,
0471 2314238 8547630006 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. ഇ. എസ്. അംബിക

കൊല്ലം

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
കൊല്ലം
0474 2794996 8547630022 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി എസ്. എസ്. ബീന

പത്തനംതിട്ട

മിനി സിവില്‍,പത്തനംതിട്ട 0468 2322712 8547630037 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ ബെഞ്ചമിൻ. ബി

ആലപ്പുഴ

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍,ആലപ്പുഴ 0477 2252548 8547630048 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. ആർ. രഘു

കോട്ടയം

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍,കോട്ടയം 0481 2562503 8547630061 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. കെ. മനോഹരൻ

ഇടുക്കി

മൂലമറ്റം, ഇടുക്കി
ബസ്സ്റ്റാന്‍റ്ബില്‍ഡിംഗ്സ്
0486 2252003 8547630073 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. എം. എസ്. സുനിൽ

എറണാകുളം

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍,എറണാകുളം 0484  2422256 8547630081 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. കെ. സന്ധ്യ

തൃശൂര്‍

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍,തൃശൂര്‍ 0487 2360381 8547630099 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. കെ.വി.രവിരാജ്

പാലക്കാട്

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
പാലക്കാട്
0491 2505005 8547630118 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. പി. സബിത

മലപ്പുറം

മലപ്പുറം
സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
0483 2734901 8547630133 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. കെ. പി. ഷാജി

കോഴിക്കോട്

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
എതിര്‍വശം, കോഴിക്കോട് റോഡ്
0495 2370379 8547630148 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. അരവിന്ദാക്ഷൻ ചെട്ടിയാർ. എം. ജെ

വയനാട്

LIC ആഫീസിന് എതിര്‍വശം,കല്‍പ്പറ്റ 04936 203824 8547630160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. കെ. കെ. ഷാജു

കണ്ണൂര്‍

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍,കണ്ണൂര്‍ 0497 2700596 8547630164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീമതി. മീന റാണി. എസ്

കാസര്‍ഗോഡ്

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍,കാസര്‍ഗോഡ്   04994 256162 8547630170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അസിസ്റ്റന്‍റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന  ആഫീസര്‍മാര്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസര്‍ 

പേര് വിലാസം ടെലിഫോണ്‍  നമ്പര്‍ ഇമെയില്‍ അഡ്രസ്സ്

തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ. സരിൻ. ഐ. ആർ

അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍
വെള്ളയമ്പലം
തിരുവനന്തപുരം
0471  2314238 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കൊല്ലം

ശ്രീ. സുനിൽ കുമാർ. കെ

സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
കൊല്ലം
0474 2794996 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. ദിലീപ്. എസ്

പത്തനംതിട്ട

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
പത്തനംതിട്ട
0468 2322712 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ആലപ്പുഴ

ശ്രീ. സജു ജേക്കബ്

ബോട്ട്ജെട്ടിക്ക് സമീപം
ആലപ്പുഴ
0477 2252548 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കോട്ടയം

ശ്രീ. അജി മോൻ. ടി. എസ്

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍               
കോട്ടയം
0481 2562503 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഇടുക്കി

ശ്രീ. ബാബു. ടി. വി

ബസ്സ്റ്റാന്‍റ്ബില്‍ഡിംഗ്സ്
മൂലമറ്റം ഇടുക്കി
0486 2252003 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എറണാകുളം

ശ്രീമതി. ലിസ്സ ജെ മങ്ങാട്ട്

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
എറണാകുളം
0484 2422256 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
തൃശൂര്‍
ശ്രീ. കെ.എന്‍ ശശിധരന്‍
സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
തൃശൂര്‍
0487 2360381 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
പാലക്കാട് സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
പാലക്കാട്
0491 2505005 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
മലപ്പുറം സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
മലപ്പുറം
0483 2734901 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
കോഴിക്കോട്
ശ്രീ.എം.പി. സജിത്ത്
സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
കോഴിക്കോട്
0495 2370379 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
വയനാട്
ശ്രീ.റ്റി.എ.ജോണ്‍സണ്‍ ലോറന്‍സ്
LIC ആഫീസിന് എതിര്‍വശം
കോഴിക്കോട് റോഡ്
കല്‍പ്പറ്റ
04936 203824 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
കണ്ണൂര്‍ സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
കണ്ണൂര്‍
0497 2700596 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
കാസര്‍ഗോഡ്
ശ്രീ.വിജയപ്രസാദ് കെ.ജി
സിവില്‍  സ്റ്റേഷന്‍
കാസര്‍ഗോഡ്
04994 256162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസ്, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
അയ്യങ്കാളി ഭവന്‍,കനക  നഗര്‍, കവടിയാര്‍ പി.ഓ., വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ശ്രീ. എം. അജികുമാര്‍
ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര്‍
0471  2315375
0471  2737218
8089820100
ശ്രീ. ശ്രീമൂലനഗരം മോഹന്‍
എഡിറ്റര്‍, പടവുകള്‍
0471  2737218 9446423228

 

വിലാസം

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്
നന്ദാവനം, വികാസ്ഭവന്‍.പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695033
 
Ph: 0471 2737100

Visitors Counter

2598388
Today
All days
654
2598388